De Adviesraad Sociaal Domein Schiedam is bezorgd over het proces van schuldhulpverlening, met name aan personen met psychische of psychiatrische problematiek, diverse verslavingen, analfabetisme, digibetisme, of laaggelletterdheid. Met name voor deze groepen personen is ondersteuning in het aanmeldproces door professionele begeleiders nodig en kan het niet worden afgedaan door vrijwilligers. ...

Lees verder >