De adviesraad heeft op 13-09-2018 besloten (voorlopig tijdelijk) haar werkzaamheden op te schorten naar aanleiding van een conflict met het college van Burgemeester en Wethouders. In deze brief aan het college wordt de gang van zaken besproken die daartoe heeft geleid. Kort samengevat weigert het college voorgedragen kandidaten te benoemen ...

Lees verder >