De Adviesraad Sociaal Domein Schiedam is bezorgd over het proces van schuldhulpverlening, met name aan personen met psychische of psychiatrische problematiek, diverse verslavingen, analfabetisme, digibetisme, of laaggelletterdheid. Met name voor deze groepen personen is ondersteuning in het aanmeldproces door professionele begeleiders nodig en kan het niet worden afgedaan door vrijwilligers. Daarnaast duurt het hele proces van aanmelding tezamen al snel vier maanden en in die tijd wordt er nog niets voor de (toekomstige) client opgepakt. De Adviesraad vind deze lange duur onaanvaardbaar en wil hierin verbetering zien.

De Adviesraad komt daarom met diverse voorstellen voor verbetering van het proces van schuldhulpverlening, vooral in de beginfase. Er worden ook enkele vragen opgeroepen die nog verder onderzoek behoeven.

Ongevraagd advies schuldhulpverlening door SOW e.a.