De brief bevat een aantal opmerkingen en vragen naar aanleiding van een concept nota ‘Passend onder Dak en Beschermd Wonen 2017-2020 in MVS’ (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam). Verder verzoekt de Adviesraad de gemeente Schiedam om het volledige veld van maatschappelijke opvang en beschermd wonen specifiek voor de Gemeente Schiedam in kaart te brengen, terwijl de nota zich alleen richt op wat er in MVS verband wordt geregeld.

Passend Onder Dak, beschermd wonen in MVS, 2017-2020