Annelies Vincent

Voormalig rechter. Ik heb in mijn werkzame leven vaak nevenfuncties gehad in de sfeer van het sociaal domein (onder meer bij welzijnsorganisaties) en vandaar mijn belangstelling voor de Adviesraad. Ook was ik lid van de voorloper van de Adviesraad: de WMO-raad. Ik vind het belangrijk om mee te denken over de wijze waarop de gemeente vorm geeft aan de taken die haar sinds 2015 op het terrein van het sociaal domein zijn toevertrouwd. In de Adviesraad maak ik deel uit van de werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning en heb Schiedam-Zuid als aandachtsgebied.

Voor vragen en opmerkingen verwijzen we u door naar het contactformulier

Contact

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!