Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de rol van de adviesraad ten opzichte van de Gemeente Schiedam?

De Adviesraad is onafhankelijk. De Adviesraad Sociaal Domein Schiedam brengt adviezen uit aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schiedam. We doen dat meestal op verzoek van het college, bijvoorbeeld als er nieuwe beleidsplannen worden gemaakt of als er (grote) veranderingen op komst zijn. Soms doen we dit ook ongevraagd, bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen uit Schiedam of eigen ervaringen. We denken dus – gevraagd en ongevraagd – mee over beleid van de Gemeente Schiedam alsmede de uitvoering van het beleid en geven daarover deskundig advies.

Wat kan ik als inwoner verwachten van de adviesraad?

U kunt van ons verwachten dat wij ons in zetten om het beleid van de Gemeente Schiedam in het Sociaal Domein zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en benodigdheden van inwoners. We proberen daarmee het volgende te bereiken:

  1. Bewoners weten de weg te vinden en ontvangen de hulp, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.
  2. Een samenleving waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.
  3. Hulp wordt in samenhang geboden.

 

We houden ook contact met andere organisaties, cliënten- en medezeggenschapsraden in het sociaal domein. Signalen die u via de WijkOndersteuningsTeams of zorgorganisaties doorgeeft, kunnen dus ook op die manier bij ons terecht komen.

Wanneer kan ik mij tot de adviesraad richten?

We horen graag van u als u opmerkingen of suggesties heeft over het beleid van de Gemeente Schiedam, of de uitvoering daarvan, op een van deze terreinen: Participatie, Jeugd, Passend Onderwijs, of Maatschappelijke Ondersteuning. Deze vier terreinen vormen de primaire werkgebieden van de Adviesraad.

De Adviesraad kan geen individuele gevallen of klachten behandelen, maar staat wel open voor signalen uit het sociaal domein. Voor individuele klachten kunt u zich melden bij bijvoorbeeld de WijkOndersteuningsTeams (http://www.wotschiedam.nl/) of bij uw zorgorganisatie.

Hoe kan ik jullie bereiken?

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u het contact formulier invullen. 

Wanneer is de eerstvolgende vergadering?

Zie Vergaderingen.

Vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en u kunt ze dus bijwonen als publiek. De agenda wordt voorafgaand op deze website bekend gemaakt. We vragen u zich van tevoren aan te melden via ons Contactformulier zodat we weten wie er komt.

Waarom is er een Adviesraad Sociaal Domein Schiedam?

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Het beleid en de uitvoering van deze wetten in het Sociaal Domein ligt dus niet meer op landelijk niveau bij de Rijksoverheid, maar is overgedragen aan de lokale gemeenten. 

Het is belangrijk dat Schiedammers zelf ook betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering van al die nieuwe taken. Daarom is per 1 november 2016  de Adviesraad Sociaal Domein Schiedam samengesteld die actief meedenkt en die het college gevraagd – en ook ongevraagd! – adviseert over het beleid in het Sociaal Domein en de manier waarop het college dit uitvoert. De adviesraad probeert zo een brug te vormen tussen de ambtelijke organisatie en de inwoners van Schiedam, om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij de wensen en benodigdheden van Schiedammers. 

Voor vragen en opmerkingen verwijzen we u door naar het contactformulier

Contact

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!