Deze brief betreft onsĀ advies ten aanzien van de betalingstermijnen voor vorderingen op het gebied van sociale zekerheid. De adviesraad kan zich verenigen met de overwegingen van het College zoals weergegeven in de adviesaanvraag en brengt een positief advies uit op genoemde verordening.

AdviesĀ betalingstermijn