Wat we doen


Wat is het doel van de Adviesraad?

De Adviesraad Sociaal Domein Schiedam (ASDS) denkt actief mee over zaken die belangrijk zijn voor Schiedammers: wonen, werken, participeren, opgroeien, naar school gaan, zelfstandig worden – en blijven, gezond zijn en leven met een ziekte of beperking. Ze geeft daarover – gevraagd en ongevraagd – advies aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schiedam.

Voor meer informatie over de adviesraad, zie het interview met de voorzitter van de adviesraad: ‘Onder Ogen’ op POP-UP TV , 31 mei 2017.

Hoe werkt de Adviesraad?

De adviesraad bestaat op dit moment uit 12 leden plus een voorzitter. De adviesraad vergadert elf keer per jaar. De adviesraad heeft werkgroepen gevormd rondom vier terreinen van het sociaal domein: Participatie, Jeugd, Passend Onderwijs, en Maatschappelijke Ondersteuning. Deze werkgroepen bestaan uit de leden van de adviesraad en richten zich speciaal op het beleid in de Gemeente Schiedam op deze terreinen. De leden van de adviesraad onderhouden ook contacten met de wijken om daar signalen op te pikken over het sociaal domein.

Wanneer kunt u bij de Adviesraad terecht?

Als u opmerkingen of suggesties heeft over het beleid van de gemeente Schiedam op een van deze terreinen: participatie, jeugd, passend onderwijs, of maatschappelijke ondersteuning. Deze vier terreinen vormen de primaire werkgebieden van de Adviesraad.

De Adviesraad kan geen individuele gevallen of klachten behandelen, maar staat wel open voor signalen uit het sociaal domein. Voor individuele klachten kunt u zich melden bij bijvoorbeeld de WijkOndersteuningsTeams (http://www.wotschiedam.nl/) of bij uw zorgverlener.

De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en u kunt deze dus ook als publiek bijwonen. Voor alle vergaderingen en de komende agenda, zie  vergaderingen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina.

Voor vragen en opmerkingen verwijzen we u door naar het contactformulier

Contact

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!